2023. augusztus 24. 17:00
csütörtök • Időtartam: 1 óra
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház
előadás, kiállítás

Tűrt, tiltott, támogatott. Jól ismert fogalmak ezek az '50-es, '60-as, '70-es évek kultúrpolitikájából. De ki gondolná, hogy ezek a tendenciák a Római Birodalom egyes isteneihez való viszonyulásban is tetten érhetők? Milyen erők mozgatták az egykori történéseket? Miként alakult a savariai Isis-szentély modern kori sorsa a gazdasági és politikai viszonyok függvényében? A fenti kérdések vizsgálata és a válaszok keresése során lépten-nyomon Szentléleky Tihamér személyével találkozunk. Ő az a nagy formátumú kutató és kultúraszervező, akinek sorsa és szakmai életpályája elválaszthatatlan az Iseumétól, így megkerülhetetlen alakja volt több mint negyed évszázad szombathelyi kulturális életének. Időszaki kiállításunk az egyiptomi Isis istennő római fogadtatása, a szombathelyi szentély ókori és modern kori sorsa, valamint Szentléleky kalandos életútjának párhuzamba állítása révén mutatja be a Szombathely emblematikus emlékéhez kötődő szellemi folyamatokat és idézi meg Savaria bennük megnyilvánuló géniuszát. 

A program helyszíne