Az alábbiakban olvasható a Savaria Napok és Borfesztivál látogatói szabályzata. Annak érdekében, hogy mindannyian önfeledten szórakozhassunk a Savaria Napok és Borfesztivál rendezvényein, programjain, fontos, hogy az alábbi szabályokat betartsuk, illetve hogy ismerjük a rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig az az alábbiakat!

Tartalmas időtöltést, sok-sok vidám percet és jó szórakozást kívánunk valamennyi programon!

LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A JEGYVÁSÁRLÁSHOZ ÉS A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Savaria Napok és Borfesztivál (továbbiakban Rendezvény) szervezője a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (továbbiakban Rendező).

A RENDEZVÉNYTERÜLETRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS ÉS KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI

A Rendezvény belépőjegyes rendezvényeire történő jegyvásárlással, illetve kedvezményes, vagy térítésmentes jegy igénybevételével, valamint az ingyenes, a rendezvény területén zajló programokon való részvétellel a Látogató elfogadja a Rendező által létrehozott, a Rendezvény előadásaira vonatkozó jelen szerződési feltételeket.

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY

A Rendezvény Fő téren és Berzsenyi Dániel téren tartott programjai ingyenesen, belépőjegy nélkül látogathatók. A Fő téren felállított „Nagyszínpad” előtti területre (továbbiakban zenés-táncos rendezvénytér) kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező látogató léphet be. A védettségi igazolvány a személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt jogosít a belépésre, más személyre nem ruházható át. A zenés-táncos rendezvénytéren egyidejűleg maximum 2.000 fő tartózkodhat. A védettségi igazolványt, valamint a zenés-táncos rendezvényterületen tartózkodók számát a Rendező által megbízott biztonsági szolgálat ellenőrzi. A biztonsági szolgálat a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyeket kitiltja a zenés-táncos rendezvényterületről.

Amennyiben a zenés-táncos rendezvénytéren tartózkodók száma eléri a 2.000 főt, a biztonsági szolgálat megtagadhatja a területre történő belépést azoktól a személyektől is, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, valamint a személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

A TÖRTÉNELMI TÉMAPARKABA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRŐL

A belépésre jogosító jegy birtokában Ön a látogatók elől el nem zárt területeken szabadon mozoghat. A jegy nem tribünjegy, a tribün helyeinek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A kert és a programok természetéből fakadóan a szervezők nem tudják garantálni, hogy Ön a küzdőtéren zajló előadásokat teljes egészében nyomon tudja követni.

A kertben zajló programok egy része kifejezetten veszélyes eszközök használatával zajlik. Ezeket az eszközöket képzett és gyakorlott szakemberek kezelik. A legnagyobb körültekintés mellett is fennállhat sérülésveszély a megfelelő védőtávolság be nem tartása esetén. Bizonyos programok alatt a Témapark egyes részeit a rendezők a látogatók biztonsága érdekében kiürítik.

A kordonokkal, vagy egyéb módon lezárt területekre bemenni szigorúan tilos és életveszélyes, a lezárt területeken történt balesetekért, illetve anyagi kárért a rendezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Nyomatékosan kérjük, hogy a rendezők kéréseinek Önnön és mindannyiuk biztonsága érdekében minden esetben habozás nélkül tegyenek eleget! A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a biztonsági szabályokat megszegő látogatókat kiutasítsák a Témapark területéről. A kertet minden látogató szigorúan saját felelősségére látogatja. A kert jellegéből adódóan a benne található építmények és közlekedési utak egy része ideiglenes jellegű. Az utak minőségéből eredő, illetve az ideiglenes építményekről leváló tárgyak által okozott sérülésekért, illetve anyagi károkért a Rendező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Rendező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Történelmi Témapark területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Rendező előzetes, írásos engedélyével . A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

GYERMEKEK ÉS IDŐSEK BELÉPÉSE ÉS TARTÓZKODÁSA A BELÉPŐJEGYES RENDEZVÉNYEKEN

A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a belépőjegyes rendezvényekre, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. Jegyváltás 7 éves kor felett számukra is kötelező. 7 éves kor alatt a helybiztosításos rendezvényekre ölben ülő gyerek számára nem kell jegyet váltani, kényelmes elhelyezéséről azonban a Rendezőnek nem áll módjában gondoskodni, illetve más Látogató zavartalan szórakozását ez esetben is biztosítania kell a gyermek(ek)kel érkező Látogatónak. 7 éves kor felett minden esetben kötelező a jegyváltás. Hetven év feletti látogatók számára a belépés ingyenes. Ennek igazolása személyazonosításra alkalmas okmánnyal történik.

KEREKESSZÉKKEL KÖZLEKEDŐK JEGYVÁLTÁSA

A kerekesszékkel közlekedő személyeknek és kísérőjüknek számára teljes árú belépőjegyet szükséges váltani a Történelmi Témaparkba történő belépéshez. Kérjük, hogy ilyen esetben kérjék a helyszínen tartózkodó munkatársak segítségét a biztonságos és célszerű helyválasztásban.

ÜLŐHELYEK ELFOGLALÁSA

A Történelmi Témaparkban a kordonnal elzárt területekre belépni tilos és balesetveszélyes. Amennyiben a látogató ezt a szabályt megszegi, vagy a rendezők utasításait nem követi, úgy a Rendező semmilyen felelősséget nem vállal a Látogató testi épségéért és biztonságáért.

A Történelmi Témaparkba szóló karszalagos belépőjegy a rendezvényterületre történő belépésre jogosít, helyfoglalást nem biztosít. Amennyiben a Témaparkban felállított lelátón van szabad hely, úgy a Látogató jogosult bármely szabad hely elfoglalására. Abban az esetben, ha a lelátón nincs szabad hely, a Rendező nem kötelezhető a napi karszalag árának visszatérítésére.

A napi karszalagok árának visszaigénylésére semmilyen okból és módon nincs lehetőség.

LELÁTÓ

A nézőtérként megépített lelátó mindenki számára saját felelősségére használható. A lelátón történő, rendeltetésszerű használat során történt baleset, személyi sérülés esetében Rendező csak abban az esetben intézkedik, amennyiben a balesetet a sérült azonnal bejelenti a Rendezőnek, arról a helyszínen jegyzőkönyv, fotódokumentáció készül, melyet mind Rendező, mind Látogató kézjegyével hitelesít, tanúk jelenlétében. A lelátón elhagyott, onnan leesett tárgyakért Rendező semmilyen felelősséget nem vállal. A rossz egészségügyi állapotból fakadó sérülésekért Rendező semmilyen felelősséget nem vállal.

KORLÁTOZOTT LÁTHATÓSÁG

Az ingyenesen látogatható helyszíneken és programokon, a Történelmi Témaparkban és az Iseumban rendezett programokon is előfordulhat, hogy a nagy számú közönség miatt, és/vagy eső/tűző nap esetén az eső-/napernyők miatt, az adott helyszín biztonsági okokból történő részleges lezárása vagy egyéb ok miatt a színpadon, játéktéren, hagyományőrző táborban, standnál, vagy egyéb arra rendelt helyen zajló produkció nem teljes mértékben látható. Ez a rendezvény jellegéből adódik, kérjük a látogatók megértését!

ELŐADÁS MEGHIÚSULÁSA

Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni az előadást, amennyiben az előadás több mint fele rendben megtartásra került. Amennyiben az előadás megtartottnak minősül, úgy a Látogató nem jogosult a jegyvisszaváltásra.

A Történelmi Témapark napi- jegyeit kedvezőtlen időjárás esetén sem áll módunkban visszaváltani, azok ellenértékét visszatéríteni.

A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Rendező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a rendezvényterületen található nem belépőjegyes helyszínek is.

EGYÉB

A Rendező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt esetben nagyobb változtatásra. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a belépőjegy a belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

A rendezvény biztonságos lebonyolításának érdekében a Történelmi Témaparkba üveget, bármilyen veszélyes tárgyat bevinni tilos. A nézők magatartásából származó káreseményekért a Rendező nem vállal felelősséget.

Esős idő esetén esernyő helyett esőköpeny használata javasolt.

A Történelmi Témapark területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül háziállat nem vihető be.

A Rendező javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

A Rendezvény területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció - az azon résztvevők létszámától függetlenül - tilos. Mindazonáltal a Rendező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen szabályokat betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Rendező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Rendező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse.

A Rendezvény területén a Rendező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Rendező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet.

A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

A Rendezvényt a Rendező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Rendezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására, illetve ha valamely esemény a körülmények általi veszélyeztetettség miatt biztonságosan nem megtartható. Ennek megítélése a hatóságok és a Rendező joga és feladata.

A Rendező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.